ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš konané 10. března 2013

 1. Jednání schůze zahájil místopředseda MO ČRS Aš p. Mgr. Jan Valdman. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen jednatel Mgr. Jan Valdman
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení Zdeněk Luňák, Jan Barna a František Kopecký. Pro hlasovalo všech 74 přítomných, proti 0, zdrželo se 0
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení Vladimír Chavec, Radek Greger a Petr Bobuljak. Pro hlasovalo 74 členů, proti 0, zdrželo se 0
 4. Jednatel MO ČRS Mgr. Jan Valdman zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že všechny úkoly byly splněny
 5. Předseda MO ČRS Radomír Duchaj přednesl zprávu o činnosti organizace za minulý rok a tato je součástí tohoto zápisu
 6. Zpráva o hospodaření MO ČRS, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na stolech k nahlédnutí. Zpráva je součástí tohoto zápisu
 7. Zprávu hospodáře přednesl Michal Bláha. Je součástí tohoto zápisu
 8. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda Miroslav Bláha a tato je součástí tohoto zápisu
 9. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Zdeněk Luňák. Konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná. Zpráva je součástí tohoto zápisu

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty tito členové

 1. Ing. Václav Rýdl, delegát Zpč. ÚS PLzeň, seznámil členskou schůzi se situací Zpč. ÚS - změny v RR a nadnesl možnost získat dotace na rybářský kroužek ve Sluníčku
 2. Miloslav Švec upozornil na nepořádek na sport. revírech a navrhl řešení na spolupráci s Ašskými lesy a MÚ Aš
 3. Zdeněk Habrman přednesl problém s pytlačením rybářů z Německa a z bývalého Sajůzu
 4. Zdeněk Luňák reagoval na příspěvek pana Habrmana a osvětlil postup hlášení Rybářské stráži nebo Policii ČR
 5. Radomír Duchaj upozornil na využití dotací od města Aš, na spolupráci s městem na projektu
  Hammerpark Plauen / lesopark Aš a přednesl návrh na řešení nestandardního vyřizování přestupků zaslaný Zpč. ÚS Plzeň
 6. Michal Bláha přítomným vysvětlil záměr vybudovat hospodářskou budovu v HranicíchPředseda návrhové komise Vladimír Chavec přednesl návrh usnesení a to bylo hlasováním přijato všemi 74 přítomnými členy. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Usnesení členské schůze ČRS MO Aš konané dne 10. března 2013

Členská schůze schvaluje

 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. Účetní závěrku za rok 2012
 3. Rozpočet na rok 2013
 4. Účast ČRS MO Aš na projektu Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammerpark Plauen / lesopark Aš
 5. Odměny – krajská povolenka zdarma na rok 2013 pro děti, jež úspěšně složí zkoušky v rybářském kroužku Sluníčko
 6. Delegáta na Územní konferenci ČRS pana Radomíra Duchaje

Členská schůze bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO zorganizovat v měsíci květnu – červnu dětský den s rybářskými závody za účasti dětí z kroužku z německého Plavna
 2. Výboru MO projednat spolupráci s Ašskými lesy a MÚ Aš na umístění nádob na odpad v okolí rybářských revírů
 3. Výboru MO zajistit finanční prostředky na činnost rybářského dětského kroužku z krajských fondů Zpč. ÚS Plzeň
Předseda Radomír Duchaj závěrem poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

Předseda: Radomír Duchaj   Jednatel: Mgr. Jan Valdman


Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2023 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 29. 8. 2023
Ověřené CSS
Jak psát web