ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

ZÁPISY: 2023  2022  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 2011  2010  2009  2008

Zápis členské schůze ČRS MO Aš konané 11. března 2012

 1. Jednání schůze zahájil místopředseda MO Aš p. Mgr. Jan Valdman. Přednesl program schůze, k němuž nebyly připomínky a byl jednomyslně schválen. Řízením schůze byl pověřen Mgr. Jan Valdman
 2. Zvolena byla mandátová komise ve složení p. Zdeněk Luňák, p. Fr. Kopecký, p. Jan Barna. Pro hlasovalo 86 členů, proti 0, zdrželo se 0
 3. Zvolena byla návrhová komise ve složení p. Vladimír Chavec, p. Radek Greger, p. Miroslav Benda. Pro hlasovalo 86 členů, proti nebyl nikdo a nezdržel se rovněž nikdo
 4. Místopředseda p. Valdman Jan zkontroloval usnesení z minulé členské schůze. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny v řádném termínu
 5. Jednatel Mgr. Valdman zkontroloval usnesení z minulé členské schůze a konstatoval, že úkoly byly všechny splněny. Předseda MO Aš R. Duchaj přednesl zprávu o činnosti MO za minulé období a tato je součástí tohoto zápisu
 6. Zpráva o hospodaření MO ČRS Aš, účetní uzávěrka a návrh rozpočtu na příští rok byly k dispozici na každém stolu. Zpráva je součástí tohoto zápisu
 7. Zprávu dozorčí komise MO ČRS přednesl její předseda M. Bláha a tato je součástí tohoto zápisu

Za delegáta na Územní konferenci byl jednomyslně 86 hlasy zvolen

 1. předseda Radomír Duchaj

V diskuzi přednesli své připomínky a náměty:

 1. Václav Voříšek - seznámil naše členy se situací v Zpč. ÚS - změny v RR
 2. Starosta města - Mgr. Dalibor Blažek vysvětlil situaci okolo dotací pro letošní rok, jež byly zkráceny na polovinu
 3. Předseda R. Duchaj - na návrh výboru MO navrhnul zrušení našich RMV (Vernéřov a Trojmezí). O návrhu nechal hlasovat a pro zrušení bylo 68, proti 14 a 4 členové se zdrželi

Předseda návrhové komise Vladimír Chavec přednesl návrh usnesení. Pro hlasovalo všech 86 členů a usnesení bylo jednomyslně přijato. Usnesení je součástí tohoto zápisu.

Předseda ČRS MO Aš Radomír Duchaj závěrem poděkoval všem členům za práci ve prospěch organizace a schůzi ukončil.

Předseda: Radomír Duchaj   Jednatel: Mgr. jan Valdman


Usnesení členské schůze MO ČRS v Aši konané dne 11. března 2012

Členská schůze schvaluje

 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. účetní závěrku za rok 2011
 3. rozpočet na rok 2012
 4. zrušení našich RMV (Vernéřov, Trojmezí) od 1. 1. 2013

Členská schůze bere na vědomí

 1. zprávu dozorčí komise

Členská schůze schvaluje

 1. Účast ČRS MO Aš na projektu Cemtrum dětí a mládeže pro ochranu přírody a životního prostředí Hammer park Plauen, lesopark Aš
 2. Odměny - krajská povolenka na rok 2012 zdarma pro děti, které úspěšně složí zkoušky v rybářském kroužku Sluníčko
 3. Delegáta na Územní konferenci ČRS pana Radomíra Duchaje

Členská schůze ukládá

 1. Výboru MO zorganizovat v měsíci květnu Dětský den s rybářskými závody za účasti dětí z kroužku z německého Plavna
 2. Výboru MO oznámit ÚS ŘS Plzeň zrušení RMV (Vernéřov, Trojmezí) od 1. 1. 2013
 3. Výboru MO doplnit kontaktní údaje na naši organizaci pro internetové stránky Územního svazu Plzeň
 4. Předsedovi naší organizace, jež byl zvolen delegátem na územní konferenci ČRS, apelovat na zarybnění úhořím monté na našich revírech
 5. Členům, kteří ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK nezaplatí v řádném termínu, tento navýšit v daném roce o ZÁPISNÉ 200 Kč

Předseda návrhové komise: Vladimír Chavec

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2023 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
Valid HTML 4.01 Transitional | Editace: 29. 8. 2023
Ověřené CSS
Jak psát web