ZÁPISY     LEGISLATIVA     ARCHIV     ODKAZY                                                                                                                                                      

Informace

Obsah:

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2024
Výbor organizace pořádá v sobotu dne 8. června od 9 hodin v areálu Březovka zábavní den pro děti našich členů a mladé rybáře do 15 let. Povinné rybářské náčiní s sebou (prut, vidličky, podběrák, peán). Chytat se bude na jeden prut s jedním návazcem. Návnada na zakrmení povolena. Občerstvení zajištěno. Startovné zdarma. Prezence od 08:30 hodin, rybolov 09:00-12:00 hodin.
Bližší informace u p. Petra Holečka na tel. č. 736 735 951.

ROZHOVOR TELEVIZE MVTV S PŘEDSEDOU
Rozhovor Miroslava Všetečky z internetové televize MVTV s předsedou naší organizace Radomírem Duchajem na téma rybího genofondu (25. 1. 2024).
1. MVTV - YouTube
2. MVTV - Facebook

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2024
Školení nově příchozích členů do naší organizace proběhne v sobotu 2. 3. od 9:00 a od 11:00 hodin, ve středu 6. 3. od 17:00 hodin, dále pak ve středu 17. 4. od 17:00 hodin a v sobotu 20. 4. od 9:00 a od 11:00 hodin.
Maximální počet účastníků na zkoušce je 8 osob a konat se bude v prostorech prodejny Bambino na Hlavní ulici č. 525/92. Pořadník k zapsání na termín zkoušky je k dispozici v prodejně. S sebou si vezměte psací potřeby a zápisné 300 Kč. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace v prodejně nebo na tel. č. 607 643 185.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2024
Výbor organizace zve všechny členy rybářského spolku na členskou schůzi, která se koná v neděli 25. února od 9:30 hodin v KC LaRitma v Aši. K tomutu dnu naše organizace registruje celkem 431 členů.

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizace ašských a hranických rybářů tímto děkuje městu Aš a městu Hranice za poskytnutí finanční dotace na podporu své činnosti v roce 2023. Děkujeme :-)

ZÁKAZ LOVU RYB NA REVÍRU 431 018 - KOZÍ POTOK 1 - PR 03
Oznamujeme všem rybářům, že v období od 25. 3. do 6. 4. 2023 bude vyhlášen zákaz lovu ryb na rybářském revíru 431 018 Kozí potok 1, a to konkrétně na podrevíru 03 - koupaliště Trojmezí.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2023
Školení nově příchozích členů do naší organizace proběhne v sobotu 11. 3. od 9:00 a od 11:00 hodin, ve středu 22. 3. od 17:00 hodin, v sobotu 1. 4. od 9:00 a od 11:00 hodin a v úterý 18. 4. od 17:00 hodin.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2023
Český rybářský svaz z. s., místní organizace Aš zve všechny členy spolku na členskou schůzi, která se koná v sobotu 25. února v 9:30 hodin v kulturním centru LaRitma v Aši.

NÁVRH PROGRAMU:
01. Zahájení, uvítání členů a hostů
      Schválení programu
02. Volba mandátové komise
03. Volba návrhové komise
04. Uctění památky zesnulých členů
05. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
06. Zpráva o činnosti MO za rok 2022
07. Zpráva dozorčí komise
08. Účetní rozvaha na rok 2023 a uzávěrka roku 2022 - na stolech
09. Diskuse
10. Přestávka
11. Návrh usnesení
12. Závěr

PODĚKOVÁNÍ
Naše organizace děkuje městu Aš za poskytnutí dotace v roce 2022 z Fondu podpory činnosti neziskových organizací. Stejné poděkování patří i městu Hranice za poskytnutí individuální dotace na činnost našeho spolku.
Děkujeme!

VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2022
VÝZVA VŠEM ČLENŮM MO ČRS AŠ Z. S.:
9. dubna 2022 v 9:00 hodin se v KC LaRitma v Aši uskuteční volební členská schůze, kde proběhne volba nového výboru naší organizace. Ten, kdo má zájem kandidovat do nového výboru a přispět k hladkému chodu organizace, nechť se do 31. března přihlásí a podepíše se v prodejně Bambino na kandidátskou listinu. Všem členům organizace děkujeme za jejich práci v minulém období. Výbor MO ČRS Aš z. s.

NÁVRH PROGRAMU:
01. Zahájení, uvítání členů a hostů
02. Volba mandátové komise
03. Volba volební komise
04. Volba návrhové komise
05. Uctění památky zesnulých členů
06. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
07. Zpráva o činnosti MO ČRS Aš
08. Zpráva dozorčí komise
09. Účetní rozvaha na rok 2022 a uzávěrka roku 2021 (na stolech)
10. Instrukce k volbám do výboru a dozorčí komise
10. Volby do nového výboru a dozorčí komise pro období r. 2022–2026
11. Diskuse
12. Přestávka
13. Výsledky voleb
14. Volba delegáta na Územní konferenci
15. Návrh usnesení
16. Závěr

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2022
Školení se uskuteční v sobotu 12. 3. v 9:00 a v 11:00 hodin a ve středu 23. 3. v 17:00 hodin. Dále pak v sobotu 2. 4. v 9:00 a v 11:00 hodin a v úterý 19. 4. v 17:00 hodin. Maximální počet účastníků na zkoušce je 8 osob a konat se bude v prostorech prodejny Bambino na Hlavní ulici č. 525/92. Pořadník k zapsání na termín zkoušky je k dispozici v prodejně Bambino. S sebou si vezměte psací potřeby a zápisné 300 Kč. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace v prodejně Bambino nebo na tel. č. 607 643 185.

PODĚKOVÁNÍ
Městu Aš děkujeme za poskytnutí finanční částky v roce 2021 z Fondu na celoroční podporu činnosti neziskových organizací a rovněž městu Hranice za individuální dotaci na činnost našeho spolku. Velké poděkování i všem dalším sponzorům!

STUDÁNKA - KOZÍ POTOK 1 (431 018)
Vyjmutí sportovní Studánky z revíru Kozí pozok 1    PDF

RYBAŘENÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ OD 1. BŘEZNA 2021
Rybaření, rybníkářství a myslivost od 1. 3. 2021 - Ministerstvo zemědělství    PDF

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2021
Výši pravidelného peněžního příspěvku (hodnotu členské známky) a mimořádného členského příspěvku pro všechny kategorie řádných členů (děti, mládež, dospělí) navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový sněm. Pravidelný peněžní příspěvek je člen povinen zaplatit DO KONCE DUBNA příslušného roku. Mimořádný členský příspěvek ve lhůtě stanovené Republikovým sněmem.
Zpč. ÚS Plzeň: Legislativa / Jednací řád ČRS / Čl. 3 / 4 c.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2021
Školení se uskuteční v sobotu 17. dubna v 9:00 a v 11:00 hodin a v úterý 20. dubna v 17:00 hodin. Maximální počet účastníků na zkoušce je 8 osob a konat se bude v prostorech prodejny Bambino na Hlavní ulici č. 525/92. Pořadník k zapsání termínu zkoušky je k dispozici v prodejně Bambino. S sebou si vezměte psací potřeby a 300 Kč. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace na tel.: 607 643 185.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme městu Aš za poskytnutí finanční částky z Fondu na celoroční podporu činnosti neziskových organizací za rok 2020, městu Hranice za poskytnutí individuální dotace na činnost spolku za rok 2020 a také všem dalším sponzorům.
Děkujeme!

POZASTAVENÍ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRU 433 061

- Západočeský územní svaz (1. 9. 2020)

PŘEHRADA BÍLÝ HALŠTROV JE OPĚT SOUČÁSTÍ REVÍRU 433 061

- Západočeský územní svaz (22. 7. 2020)    PDF   PDF   PDF

NOVÝ RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (2020)

- Západočeský územní svaz

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2020
Výbor naší organizace zve všechny členy rybářského spolku na členskou schůzi, která se koná v neděli 1. března od 9:30 hodin v KC LaRitma Aš.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2020
Školení proběhne v těchto termínech: 6. 2. (čt) v 17:00 hodin, 5. 3. (čt) v 17:00 hodin, 14. 3. (so) v 10:00 hodin, 4. 4. (so) v 10:00 hodin a 16. 4. (čt) v 17:00 hodin. Vše v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Psací potřeby a 300 Kč si vezměte s sebou. Přihlášky na místě. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace na tel.: 607 643 185.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU AŠ
Tak jako v roce loňském, jsme i v roce 2019 získali dotaci z Fondu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací. Od města Aš tato částka činí 120 170 Kč. S využitím této dotace bude seznámena široká rybářská obec na výroční schůzi v roce 2020. Děkujeme!

DOPIS VŠEM ČLENŮM RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
Dobrý den, v nejbližší době bude doručen všem členům rybářské stráže MO ČRS z. s. Aš dopis s výzvou k předložení posudku o zdravotní způsobilosti rybářské stráže splňující ustanovení §14 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, který zní takto:

Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, vás, členy RS, vyzve k předložení posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce rybářské stráže nejpozději do 19. 6. 2019. To znamená, že každý člen RS, který chce pokračovat a vykonávat tuto funkci, musí navštívit svého obvodního lékaře a vyžádat si toto potvrzení (Posudek o zdravotní způsobilosti pro výkon rybářské stráže). Cena se pohybuje od 300 do 700 Kč. Náklady s tímto spojené proplatí MO ČRS z. s. Aš na základě předloženého účetního dokladu, který vám lékař vydá. Tento posudek platí maximálně 5 let.
Zároveň upozorňujeme, že pokud do uvedeného termínu zdravotní posudek nepředložíte, orgán státní správy v souladu s ustanovením §15 odst. 2 zákona o rybářství vaše ustavení rybářskou stráží zruší. Pokud dojde ke zrušení vašeho ustavení rybářskou stráží, jste povinni podle §15 odst. 3 zákona o rybářství neprodleně odevzdat Městskému úřadu Aš, odboru životního prostředí, služební odznak a průkaz rybářské stráže. Vyřizuje pan Ladislav Basl, referent OŽP (tel.: 354 524 281).

Děkuji Všem členům RS za ochotný přístup v této věci. S pozdravem Petrův zdar.

Radomír Duchaj - předseda ČRS z. s. MO Aš (tel.: 607 643 185) PDF

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2019
Výbor naší organizace zve všechny členy rybářského spolku na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 2. března od 9:30 hodin v KC LaRitma Aš.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2019
Školení proběhne v těchto termínech: 20. 2. v 17:30 hodin, 6. 3. v 17:00 hodin, 16. 3. v 10:00 hodin, 2. 4. v 17:00 hodin a 6. 4. v 10:00 hodin. Vše v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Psací potřeby a 200 Kč si vezměte s sebou. Přihlášky na místě. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace na tel.: 607 643 185.


SLOVO PŘEDSEDY ZÁPADOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU ANEB CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019
Vážené rybářky, vážení rybáři, dovolte, abych vám jménem výboru Západočeského územního svazu ČRS i jménem svým popřál v počátku roku 2019 mnoho osobních i pracovních úspěchů, zdraví a spokojenosti. A samozřejmě také hodně klidných chvil strávených u západočeských rybářských revírů.

Před zahájením letošní rybářské sezóny má pro vás výbor územního svazu dvě dobré zprávy. První z nich je, že se ceny členských známek, ani povolenek nemění – s výjimkou celosvazových, které po několikaleté stagnaci zdražily o 100 Kč.

Druhou příznivou zprávou jsou nové rybářské revíry o celkové výměře téměř 30 hektarů, které na vás v letošním roce čekají. Územní svaz koupil v prosinci minulého roku dva rybníky v Malesicích nedaleko Plzně o celkové výměře 3,2 hektaru, které budou nově sloužit lovu ryb na udici. Rybníky se momentálně napouštějí, se zahájením rybolovu se počítá během 3 – 4 měsíců, o přesném termínu budou rybáři včas informováni na webových stránkách Územního svazu.

Dalším novým revírem bude 15hektarový rybník Vícenice v Točníku u Klatov, který se pro rybáře otevře 1. 5. 2019.

Stranou pozornosti nezůstávají ani členové ČRS v Karlovarském kraji, jimž rozšíří možnosti rybolovu nádrž Lesík, pronajatá územním svazem od města Nejdek. Zde trochu „bojujeme“ s administrativou Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci vyhlášení rybářského revíru. Pro dotažení záležitosti do úspěšného konce však děláme maximum a věřím, že revír bude během prvního čtvrtletí 2019 rybářům k dispozici.

Pro rok 2019 platí i mírně upravený „rybářský řád“, který přináší několik novinek, s nimiž je nutné se před zahájením lovu ryb seznámit. Jsou uvedeny jak v tištěném soupisu rybářských revírů, tak na svazových webech (Zpč. ÚS ČRS i Rady ČRS).

Západočeští rybáři mají k dispozici celkem 3567 ha rybářských revírů a územní svaz disponuje dostatečnými finančními prostředky pro jejich kvalitní zarybnění. V letošním roce chceme posílit zejména zarybnění dravou rybou, především štikou a candátem (bude-li k dispozici) ve větších hmotnostních kategoriích.

U rybářských revírů bych rád ještě upozornil na jednu novinku z prosince minulého roku, která možná řadě rybářů unikla – je to zveřejnění úlovků na rybářských revírech na webu územního svazu. U každého revíru jsou nyní uvedeny úlovky za rok 2017, další roky se budou postupně přidávat. Pro rybáře to jsou nepochybně zajímavé, dříve nedostupné údaje.

Jako v minulých letech budeme opět usilovat o finanční podporu obou krajů. Plzeňského, který přispívá částkou 150 000 Kč na akci 1. povolenka pro děti zdarma, i Karlovarského, z jehož prostředků v objemu 150 000 Kč bylo posíleno zarybnění rybářských revírů původními říčními druhy ryb.

Výbor územního svazu bude pokračovat i v informování rybářské veřejnosti o své činnosti formou aktualit na webu ÚS, zveřejňovaných vždy po schůzi výboru. Ve zprávě ze zasedání jsou informace o projednávaných záležitostech a přijatých závěrech.

Věřím, že rok 2019 bude pro západočeské rybáře příznivý. Ať se nám společně daří!

JAN ŠTÍPEK, předseda Zpč. ÚS ČRS

ZMĚNY BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA V ROCE 2019

- Západočeský územní svaz PDF

PODĚKOVÁNÍ MĚSTŮM AŠ A HRANICE
Tak jako v roce loňském, jsme i letos získali dotace z Fondu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací. Od města Aš 137 126 Kč a od města Hranice 36 767 Kč. S využitím těchto dotací bude seznámena široká rybářská obec na výroční schůzi v roce 2019. Pro ilustraci - oxymetr (měření kyslíku rozpuštěného v kapalinách), kádě (500 l), vaničky, prsačky, holiny, pláště, rukavice a další materiál k odlovu ryb. Úhlová bruska, příklepová vrtačka, notebook, pohonné hmoty, nájemné vodních ploch aj. Děkujeme!

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů: PDF

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2018
Místní organizace pořádá v sobotu dne 9. června od 8 hodin v areálu Březovka zábavní den pro děti členů naší organizace a mladé rybáře do 15 let. Rybářské náčiní s sebou. Občerstvení pro děti bude zajištěno. Za finanční podporu děkujeme městu Aš. Srdečně zve výbor MO ČRS Aš z. s.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2018 II.
proběhne ve čtvrtek 22. března v 17.30 hodin a ve středu 11. dubna v 17.30 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Psací potřeby a 200 Kč s sebou. Přihlášky na místě. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace na tlf: 607 643 185.


VÝZVA VŠEM ČLENŮM MO ČRS AŠ Z. S.
24. února 2018 se uskuteční volební členská schůze, kde proběhne volba nového výboru naší organizace. Kdo by měl zájem v něm pracovat a přispět k hladkému chodu organizace, nechť se přihlásí a podepíše v Bambinu na kandidátskou listinu. Všem členům organizace děkujeme za jejich práci v minulém období. Výbor MO ČRS Aš z. s.

VOLEBNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2018 A NÁVRH JEJÍHO PROGRAMU
POZVÁNKA:
MO ČRS Aš z. s. zve všechny členy rybářského spolku na volební členskou schůzi, která se koná v sobotu 24. února 2018 od 9.30 hodin v kulturním centru LaRitma v Aši u staré radnice. Volba nového výboru.

NÁVRH PROGRAMU:
01. Zahájení, uvítání členů a hostů
02. Volba mandátové komise
03. Volba volební a návrhové komise
04. Uctění památky zesnulých členů
05. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
06. Zpráva o činnosti MO ČRS Aš
7a. Instrukce k volbám do výboru a dozorčí komise
7b. Volby do nového výboru a dozorčí komise pro období r. 2018–2022
08. Diskuse
09. Přestávka
10. Výsledky voleb
11. Volba delegáta na Územní konferenci
12. Návrh usnesení
13. Závěr

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2018 I.
proběhne 10. února v 9.30 hodin a 21. února v 16.30 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Psací potřeby a 200 Kč s sebou. Přihlášky na místě. Všechny zájemce srdečně zveme. Termíny v březnu, v dubnu a v květnu upřesníme po členské schůzi. Informace na tlf: 607 643 185.


PODĚKOVÁNÍ MĚSTU AŠ
V roce 2017 jsme z rozpočtu města obdrželi grant pro neziskové organizace se sídlem na území města Aše na podporu celoroční činnosti a to ve výši 146 792 Kč. Využití této dotace bude vyúčtováno dle pravidel a na výroční schůzi bude seznámena široká rybářská obec. Jen pro příklad - nákup nového výkonného křovinořezu, kvalitní elektrocentrály, pracovních prostředků (pláště, rukavice, prsačky), kádí, vaniček, lopat atd. Děkujeme!

DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU V ROCE 2018
Dodatek k rybářskému řádu a soupis rybářských revírů, platný pro rok 2018 PDF

CENY POVOLENEK, ZNÁMEK A RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ V ROCE 2018
Výbor Západočeského územního svazu na svém zářijovém zasedání schválil ceny povolenek na rok 2018. Pro tento rok rozhodl o zachování cen na úrovni roku 2017. Výjimkou je jen navýšení členského příspěvku pro dospělé o 100 Kč na 500 Kč. Navýšení členského příspěvku schválil XVI. Republikový sněm ČRS, z. s., který se konal 26. listopadu 2016. Pro děti a mládež výše členského příspěvku zůstala beze změny.

Dne 10. 10. 2017 vyšla vyhláška č. 336/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb. k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky č. 336/2017 Sb. se od 1. 11. 2017 vydává rybářský lístek pro celé území České republiky na dobu neurčitou, na 10 let, na 3 roky, na 1 rok nebo na 30 dnů ode dne jeho vydání. Dle zákona č. 295/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, se 30 denní rybářský lístek vydává za cenu 200 Kč a rybářský lístek na dobu neurčitou pouze pro osobu starší 15 let za cenu 1 000 Kč. Účinné znění zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích od 1. 11. 2017.

Položka 14:
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 30 denní (bez ověření znalostí) 200 Kč
- 1 rok 100 Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo    funkce 50 Kč
- 3 roky 200 Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo    funkce 100 Kč
- 10 let 500 Kč
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo    funkce 250 Kč
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1 000 Kč
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci
  svého povolání nebo funkce 500 Kč
b) Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč

Poznámka: Poplatek podle písmena a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

OTEVŘENÝ DOPIS ZÁSTUPCŮM ČRS A MRS
Otevřený dopis p. Davida Havlíčka z Tábora, člena ČRS a rybářské stráže: PDF

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2017
Místní organizace pořádá v sobotu dne 24. června od 8.30 hodin v areálu Březovka zábavní den pro děti členů naší organizace a mladé rybáře do 15 let. Rybářské náčiní s sebou. Občerstvení pro děti bude zajištěno. Za finanční podporu děkujeme městu Aš. Srdečně zve výbor MO ČRS Aš z.s.

DALŠÍ ZKOUŠKY KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO VYDÁNÍ 1. RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU V ROCE 2017
15. března, 12. dubna a 9. května 2017 vždy v 17.30 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici (viz KONTAKTY).

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2017
Výbor naší organizace zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v neděli 12. března od 9.30 hodin v Sokolovně v Krásné u Aše.
NÁVRH PROGRAMU:
1. Zahájení, uvítání členů a hostů
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Uctění památky zesnulých členů
5. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
6. Zpráva o činnosti MO ČRS Aš
7. Zpráva dozorčí komise (úč. rozvaha na rok 2017 a uzáv. roku 2016 bude na stolech. Přítomen bude účetní, ekonom)
8. Diskuze (do tohotu bodu si může každý člen připravit příspěvek, návrh na zlepšení chodu organizace)
9. Přestávka
10. Volba delegáta na Územní konferenci
11. Návrh usnesení
12. Závěr

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2017
Školení nových členů v letošním roce proběhne 18. února v 10 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Přihlášky na místě. Psací potřeby a 200 Kč si vezměte s sebou. Více informací na tel. 607 643 185. Všechny zájemce srdečně zveme!

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU AŠ
V roce 2016 jsme z rozpočtu města obdrželi grant pro neziskové organizace se sídlem na území města Aše na podporu celoroční činnosti a to ve výši 142 386 Kč. Využití této dotace bude vyúčtováno dle pravidel a na výroční schůzi bude seznámena široká rybářská obec. Děkujeme!

OPRAVA STAVIDLA NA KOUPALIŠTI V TROJMEZÍ V ROCE 2016
Na rybářském revíru č. 431 018 - Kozí potok PR 03 Koupaliště TROJMEZÍ bude v době od 1. září 2016 do 31. října 2016 realizována oprava vypouštěcího zařízení. Oprava se neobejde bez vypouštění nádrže, a proto bude po celou dobu ZÁKAZ LOVU RYB NA UDICI.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2016
Místní organizace v Aši pořádá v sobotu dne 11. června 2016 od 9.00 hodin v areálu Březovka Dětský den pro dětské rybáře Místní organizace a děti našich členů. Výbor Místní organizace vás co nejsrdečněji zve!

NOVELA VYHLÁŠKY K ZÁKONU O RYBÁŘSTVÍ Z 11. 4. 2016
Vyhláška č. 123/2016 Sb. PDF

DALŠÍ ZKOUŠKY KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO VYDÁNÍ 1. RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU V ROCE 2016
16. 3. 2016 v 17 hodin, 13. 4. 2016 v 17 hodin a 24. 5. 2016 v 17 hodin. Vše v prodejně Bambino na Hlavní ulici.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V ROCE 2016
Výbor naší organizace zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 19. března od 9.30 hodin v Sokolovně v Krásné u Aše.

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ V ROCE 2016
Školení proběhne 27. 2. 2016 v 10 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Psací potřeby a 200 Kč s sebou. Přihlášky na místě. Všechny zájemce srdečně zveme. Více informací na tel. 607 643 185.

DODATEK K RYBÁŘSKÉMU ŘÁDU ČRS Zpč. ÚS V ROCE 2016
III. Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb
Nejmenší lovná míra lipana podhorního je na mimopstruhových i pstruhových revírech zvýšena na 40 CM.

IV. Lov na pstruhových rybářských revírech
Z odstavce 1 se vyjímá věta:
PŘED ZAHÁJENÍM LOVU PŘÍVLAČÍ NEBO NA UMĚLOU MUŠKU MUSÍ OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ LOV DATUM LOVU ZAKROUŽKOVAT.


BLAHOPŘÁNÍ
Dlouholetému členu  Jiřímu Filípkovi  organizace děkuje za jeho dosavadní práci a k jeho životnímu jubileu přeje hodně štěstí, zdraví a mnoho "dalších" rybářských úspěchů s udicí u vody :-)

Foto


PODĚKOVÁNÍ
Poděkování Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky PDF

LIPAN PODHORNÍ V ROCE 2015
Na žádost našeho výboru dodal Západočeský územní svaz Plzeň tuto dvouletou rybu. Do revíru 433061 (Vernéřovský - Halštrovský potok) bylo vysazeno 600 kusů do šesti hejn po 100 kusech. Velikost 12 - 17 cm. Asi poslední akce na znovuobnovení lipana podhorního v našich vodách.  Fotografie

LESOPARK AŠ / WALDPARK ASCH (2014)
PDF

Centrum dětí a mládeže pro ochranu přírody Hammerpark Plauen/Lesopark Aš
Kinder und Jugendzentrum für Natur und Umweltschutz des Hammerpark Plauen/Waldpark Asch

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2014
Místní organizace v Aši pořádá v sobotu dne 14. června 2014 od 9.00 hodin v areálu Březovka ZÁBAVNÍ DEN (závody) pro děti našich členů, rybářského spolku z Plavna a mladé rybáře do 15 let. Rybářské náčiní s sebou. Občerstvení pro děti zajištěno. Děkujeme za finanční pomoc městu Aš. Výbor Místní organizace vás co nejsrdečněji zve!

Angleverbund Aš veranstaltet am 14. Juni 2014 ab 9 Uhr am Angleplatz Březovka ein UNTERHALTUNGSTAG (Wettkampf) für die Kinder von Ascherverbund, Plauenerverbund und genauso für die jungen Angler bis 15 Jahre alt. Angelbedarf mitnehmen. Erfrischung für die Kinder ist gesichert. Wir bedanken für die Finanzhilfe der Stadt Aš. Herzlich ladet die Leitung der Ascherangelverbund ein!

Foto


BÍLÝ HALŠTROV V ROCE 2014
Oznámení PDF

CELKOVÝ SUMÁŘ ÚLOVKŮ V ROCE 2013
ÚLOVKY MO ČRS AŠ V ROCE 2013 PDF
MO Aš - 433061 Vernéřovský potok 1 PDF
Celkem - 433061 Vernéřovský potok 1 PDF
MO Aš - 431018 Trojmezí PDF
MO Aš - 431018 Studánka PDF
MO Aš - 431018 Dolíška PDF
Celkem - 431018 Kozí potok 1 PDF
MO Aš - 431079 Hliniště PDF
Celkem - 431079 Vernéřovský (Halštr.) potok 1 PDF
MO Aš - 431040 Ohře 19 - Skalka PDF
MO Aš - úlovky celkem PDF
MO Aš - úlovky na revírech dle docházky PDF
MO Aš - úlovky na revírech dle kilogramů PDF
MO Aš - povolenky PDF
MO Aš - trofeje PDF
Podíl jednotlivých MO na celkových úlovcích PDF
Podíl jednotlivých MO na úlovcích na P revírech PDF
Podíl jednotlivých MO na úlovcích na MP revírech PDF

VÝZVA VŠEM ČLENŮM MO ČRS AŠ
V neděli dne 9. března 2014 proběhne volební členská schůze, kde proběhne volba nového výboru naší organizace. Kdo by měl zájem v něm pracovat a přispět k hladkému chodu organizace, nechť se přihlásí a podepíše se v Bambinu na kandidátskou listinu. Všem členům organizace děkujeme za jejich práci v minulém období.
Výbor MO ČRS Aš.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI V ROCE 2013
Zábavní den pro děti členů naší organizace, rovněž pro členy rybářského spolku z něměckého Plavna a pro mladé rybáře do 15 let uskutečnil výbor naší organizace dne 8. června 2013. Po nejasné předpovědi nám počasí nakonec vyšlo a lehký deštík nastal až na samém závěru akce. Teploučko bylo až až, pít a jíst bylo co a možnost buřtík si opéci byla také. Rybiček, myslím, nachytáno dosti bylo a věcných cen pro vítěze i zúčastněné bylo také dost. Organizátorům patří veliký dík za přípravu celé akce - úpravu areálu na Březovce a posekání trávy již na příjezdové cestě. Rovněž rozhodčím Igoru a Radimovi, kteří se určitě nenudili a naběhali se víc než dost. Za finanční pomoc děkujeme městu Aš. Dále firmě ZDM s.r.o., pizzerii Ristorante Vendetta a sponzoru Playmobil CZ s.r.o.  Reportáž MVTV

Foto


DALŠÍ KURZ UCHAZEČŮ V ROCE 2013 II.
Mimořádné školení a závěrečná zkouška dalších zájemců o členství v naší organizaci proběhne dne 11. 6. 2013 od 17:00 hodin v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Přihlášky v Bambinu. S sebou si vezměte psací potřeby a zápisné 200 Kč. Všechny zájemce srdečně zveme. Informace na tel.: 607 643 185 (Kontakty).

REKORDNÍ ÚLOVKY NAŠICH RYBÁŘŮ NA NAŠICH REVÍRECH V ROCE 2012
Pstruhovka 433061: MILAN FILL (sumec 102 cm), ZDEŇEK LUŇÁK (štika 73 cm), RADEK GREGER (kapr 64 cm)
Vernéřov 431079: PAVEL BŘEŠŤANSKÝ (amur 81 cm), VLADIMÍR FULÍN (štika 75 cm), MILOSLAV ŠVEC (candát 73 cm), MIROSLAV BIROŠ (karas 35 cm)
Cihelna 431079: JOSEF ANTON (štika 78 cm)
Studánka 431018: PAVEL JŮN (štika 92 cm)
Trojmezí 431018: PAVEL JŮN (štika 70 cm)

KURZ UCHAZEČŮ O ČLENSTVÍ V ROCE 2013 I.
Byl zahájen v sobotu 9. února 2013 v prodejně Bambino na Hlavní ulici. Pokračoval 16. února poznáváním druhů ryb a rybolovné techniky. Záverečné zkoušky se uskutečnily v sobotu 23. února a všech 15 zúčastněných zájemců uspělo. Tímto jim blahopřejeme a v nadcházející sezoně přejeme úspěšný rybolov!

BŘEZOVKA - POSLEDNÍ VÝLOV SEZÓNY 2012 (27. 10.)
I přes nepřízeň počasí, kdy nám na závěrečném výlovu letošního roku trošku foukalo, padal sníh a teplota se pohybovala kolem nuly, byla účast veřejnosti poměrně hojná.
Bylo dost lidí, jež práce rybářů zajímala. Návštěvníci si mohli zakoupit živého kapra či pstruha a na ohništi si opéct buřta. Pomyslný klobouk dolů před těmi rodiči, kteří neváhali a na "rybí podívanou" přišli a přijeli i se svými dětmi, za což jim patří veliký Dík!

Výbor místní organizace, členové lovné skupiny i ostatní rybáři se tímto pro letošní rok s veřejností loučí a v příštím roce - Naviděnou!

BŘEZOVKA - DAS LETZTE ABFISCHEN DER SAISON 2012 (27. 10.)
Trotz ungünstiger Wetterverhältniβe, bei Wind, Schneefall und Temperaturen um 0 Grad, war die Beteiligung der Öffentlichkeit beim letztem Abfischen dieses Jahres ziemlich hoch.
Es gab viele Leute, die sich für die Arbeit der Fischer interesiert haben. Besucher konnten lebendige Karpfen oder Forellen kaufen und eine Wurst am offenem Feuer braten. Hut ab for den Eltern, die sich bei solchen Bedingungen diese "Fischer-Augenweide" mit ihren Kindern nicht entgehen lieβen. Dafür ein groβes Dankeschön!

Das Komitee der hiesigen Organisation, Mitglieder der Jagd-Gruppe sowie auch weitere Fischer verabschieden sich hiermit für dieses Jahr von der Öffentlichkeit und im nächsten Jahr - auf wiedersehen!

foto


LIPAN PODHORNÍ NA AŠSKU?
Ašští rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu by na Ašsku rádi obnovili chov Lipana podhorního.
Ve středu 23. května 2012 proto do Halštrovského potoka vysadili na pět stovek kusů této dvouleté ryby. Toto zarybnění sportovní vody zaplatil Zpč. ÚS ČRS Plzeň. Dvě stovky kusů si MO Aš zakoupila na budoucí genofond lipana a očekává, že příští jaro, po odlovu ryb, zkusí umělý výtěr této ušlechtilé ryby ve své líhni, kde se již po několik rybích generací s úspěchem vytírá pstruh potoční, duhový, siven americký a v předešlých dvou letech i mník jednovousý.

Snažení rybářů má svoji symboliku i pro samotné město Aš. Lipani jsou vyobrazeni na vlajce města i v jeho znaku a německý výraz pro lipana - Äsche, se stal základem pro název našeho města v němčině - Asch. Po 2. světové válce se začala používat česká verze - Aš. Od roku 2003 umělecké ztvárnění této ryby rovněž zdobí nově vybudovanou kašnu na Poštovním náměstí v našem městě.

foto

Úvod   |   Informace   |   Revíry   |   Líheň   |   Výlovy   |   Povolenky   |   Kontakty   |   Foto   |   Video

Zápisy   |   Legislativa   |   Archiv   |   Odkazy
Copyright © 2012-2024 ČRS MO Aš z. s.
Code, Design: Rostislav Chavec JohnBTS@rybarias.cz a Radek Flachs flachs.radek@seznam.cz
W3C Validation Service | Editace: 8. 6. 2024
Ověřené CSS
Jak psát web